website banner 28 op 2

1ste leerjaar A, 2019-2020

27u basisvorming

Sterke algemene vorming waarbij de eindtermen bereikt worden via verschillende vakken.

2u keuze

De leerling kiest voor ofwel STEM ofwel differentiatie (‘moderne’) ofwel Latijn (CLIL Engels), judo of dans.

2u moduleparcours

We laten leerlingen kennismaken met diverse inhouden op een flexibele en aangename manier om zo de goesting in leren aan te wakkeren.

1u boost-je-brein

We leggen accent op het leren studeren zowel klassiek als digitaal.

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken aan projecten.

Met deze projecten klikken we de inhouden van de diverse vakken aan elkaar en leren we leerlingen kennis van diverse aard te combineren.

Op deze manier krijgt ons onderwijs vorm in betekenisvolle gehelen en stimuleren we leerlingen om vaardigheden te ontwikkelen om complexere fenomenen te doorgronden.

Integratie via uitdagende STEM-projecten.

website bootproject 2 (2)

Leerwinst met sterke taken en peerteaching.

Lessentabel basisvorming

1ste leerjaar 1ste graad 27u
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 2u
Techniek & IT 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 4u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Godsdienst/niet confessionele zedenleer 2u
Mens en samenleving (economie – burgerschap – mediawijsheid) 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Muzikale en plastische opvoeding 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

Gedurende 2u/week volgen de leerlingen een optie naar keuze waarin ze hun sterktes verder kunnen ontwikkelen.

Deze optie wordt gekozen voor een gans schooljaar.

FCR2

KLAS VAN DE TOEKOMST

optie STEM engineering & wetenschap 

Science – Technology – Engineering – Mathematics 

Uitdaging op vlak van wiskunde en wetenschappen.

In een hoogtechnologische context wordt gewerkt aan een leerlijn programmeren en computationeel denken in combinatie met wetenschap.

nest1

ACTIEVE LEERKLAS  

optie differentiatie

 • wiskunde+
 • creatief Nederlands
 • vrije projecten 

Differentiatie

 • wiskunde+ : keuze tussen een uitdagingspakket of een remediëringspakket (extra tijd voor verwerken basisleerstof)
 • Creatief Nederlands: op een leuke manier werken aan basisvaardigheden en uitbreidingsdoelen
 • Persoonlijk project naar keuze, individueel of in kleine groep.

Georganiseerd in co-teaching.

klassiek en judo

KLASSIEK of SPORTIEF 

opties

 • Latijn (CLIL Engels)
 • judo
 • dans 

Latijn: in het 1e jaar organiseren we 2u, in het 2e jaar 5u. We starten met CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarbij we het luik cultuur in het Engels aanbieden.

Judo: in judo leer je vallen en opstaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Er wordt gewerkt aan conditie en kracht maar ook aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Een sport die bijdraagt aan een brede ontwikkeling.

Dans: dansen heeft voordelen voor de fysieke, creatieve, sociale en mentale ontwikkeling. Start to dance!

Leerlingen volgen 6 modules die telkens 5 weken duren. Elke module wordt georganiseerd gedurende 2 aaneensluitende uren per week.

Volgende modules komen aan bod:

 • VR & 3D (ontwerpen & printen)
 • basiskennis multimedia
 • digitale creativiteit (film & animatie)
 • groene vingers (duurzame zorg voor natuur & klimaat)
 • sportieve veerkracht (fysieke & mentale weerbaarheid)
 • wereldkeuken (cultuur & koken)

idea-2123972_960_720

We organiseren 1u/week een sessie boost-je-brein waarin we in het eerste semester aandacht besteden aan studievaardigheden en digitale competenties. In het tweede semester maken we tijd voor verdere opvolging van sterke taken en projecten die georganiseerd worden over de vakken heen.

We differentiëren hierbij op maat van de leerling.

Leerlingen die het ganse jaar nood hebben aan het werken aan hun studievaardigheden, kunnen dit. Leerlingen die voldoende vaardigheden onder de knie hebben, krijgen andere/uitdagende opdrachten. 

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube