FOTO VOOR BANNER FUTURE CLASSROOM (2)

Future classroom - Visie

project

Om jongeren de maatschappij te laten instromen met de juiste digitale competenties, bedacht atheneum Eureka de ‘future classroom’.

De school wil hiermee inzetten op computervaardigheden en competenties stimuleren die aan de basis liggen van digitale inclusie.  

doelgroep

Dit project richt zich tot jongeren van 10 tot 18 jaar.

Ook jongeren in moeilijkere leefomstandigheden worden hier gestimuleerd om te groeien in hun computervaardigheden en mediawijsheid. 

brede school

Het atheneum is een open school die samenwerking nastreeft met diverse externe partijen en doet hierbij dan ook een actieve oproep naar geïnteresseerden om contact op te nemen. 

unieke leeromgeving

De future classroom wordt ondergebracht in een containerklas uitgerust met nieuwe media, die  een aangename en uitnodigende ruimte wordt.

De school werkt reeds ‘klaslokaaldoorbrekend’ zoals met de buitenklassen en tipi-klas.

Leerkrachten ervaren dat dergelijke ruimtes jongeren activeren en hun creativiteit aanwakkert.

Ook jongeren die anders minder aan bod komen, worden uit hun ‘tent’ gelokt.

De campus wil dit met de inrichting van de containerklas als future classroom eveneens stimuleren zodat de krachtige leeromgeving het leereffect kan maximaliseren. 

jongeren voorbereiden op de toekomst

Onze jongeren van nu zijn de werknemers van de toekomst. Van hen wordt verwacht dat ze consequent zijn, logisch denken en zich snel kunnen aanpassen.

Ook moeten ze vliegensvlug gegevens kunnen verwerken en meerdere oplossingen naar voor schuiven voor complexe problemen.

Al deze competenties worden gestimuleerd in de future classroom. 

gesubsidieerd door het Digital Belgium Skills Fund

Het project ‘future classroom@eureka’ werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd voor ondersteuning vanuit het ‘Digital Belgium Skills Fund’ dat opgericht werd om zoveel mogelijk mensen digitale kansen te bieden. 

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube