Kiezen voor Eureka is kiezen voor

leer-kracht

maximale leerkansen

veer-kracht

welbevinden

Maximale leerkansen

in een sterke leeromgeving:

motiverend,

ondernemend

én mediawijs!

Welbevinden

in een warme leefomgeving:

sociaal vaardig,

respectvol

én zorgzaam!

FCR met VR

Mee(r) met ICT

We werken aan digitale vaardigheden en zorgen ervoor dat je mediawijs sterk in je schoenen staat. 

Met de future classroom beschikken we over een ruimte voor  digitale ontdekking en ontwikkeling. Hier komen jongeren tot aanleren van diverse computervaardigheden en mediawijsheid. 

In de VR ROOM krijgen jongeren de kans een virtuele ervaring op te doen. Voor een aantal richtingen worden vaardigheden al via VR getraind.

flexklas 3

Leer-krachtig onderwijs

We zetten in op een sterke basisvorming met ruimte voor uitbreiding en remediëring. 

We bouwen aan een krachtige leeromgeving in nestklas en flexklas.

Leerlingen die hun studievaardigheden willen verbeteren, kunnen terecht in de studiecoaching

We nemen passende maatregelen voor leerlingen met ondersteuningsnoden zoals dyslexie, ADHD, autisme, faalangst…

Afbeelding(1)

Goesting in leren

We willen onze leerlingen boeien! We kiezen voor een frisse aanpak met onderzoekend en samenwerkend leren, co-teaching, peertutoring… en uitdagende taken.

Bij aangenaam weer trekken we naar de buitenklassen. Outdoorteaching of les in de buitenlucht zorgt ervoor dat leerlingen actiever zijn, het stimuleert betrokkenheid en concentratie.

IMG_2629

Veerkracht

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school. Daar maken we samen werk van. We hebben er oog voor dat iedereen zich welkom voelt en dat leerlingen samen leren samenleven.

In het 1e jaar volgen alle leerlingen een module ‘sportieve veerkracht’.

We geven de leerlingen van de 1e graad graag wat eigen plaats zoals een afzonderlijke speelplaats met ruimte voor gesprek en sport.

betaalbaar

Sociale school

We zetten in op betaalbaar onderwijs en proberen schoolkosten zo laag mogelijk te houden. We vermijden dure uitstappen maar zetten wel in op sociale activiteiten.

Afbeelding(2)

Actieve school

Het sportkwartier, de workshops in de future classroom en andere activiteiten over de middag zijn gratis toegankelijk.

We organiseren een typkwartier waar we de leerlingen de kans geven om typles te volgen over de middag of naschools.

We zetten graag een stapje in de wereld. Een geslaagde didactische uitstap is voor ons leerrijk, motiverend en betaalbaar.

babbelbox

Altijd welkom

Er is een laagdrempelige sfeer wat wil zeggen dat we heel toegankelijk zijn om het gesprek aan te gaan met ouders en externe partners.

Dankzij ons project SOVA-SOFA kunnen we het gesprek aangaan in een van de aangename gespreksruimtes.

natuurdomein

Duurzaam & groen

We hebben een mini-natuurreservaat waar onderzoekend leren een plezier is. Dankzij onze poel, insectenhotel en nestkastjes (met camera) kan je ook het leven in het groen volgen.

Een groene omgeving heeft een positief effect op het gevoel van welbevinden en creëert rust.

SODAjobs

Sterkmakende projecten 

SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. We zetten in op deze vaardigheden om jongeren voor te bereiden op verder studeren en werkveld.

Leerlingen vanaf de 3e graad volgen gratis een opleiding ondernemerschap.

Leerlingen beroepsonderwijs kunnen in bepaalde richtingen kiezen voor een duaal traject waarbij ze competenties aanleren op de werkvloer.

Londen eye (2)

Open kijk op de wereld

We streven ernaar om leerlingen een internationale ervaring te geven. Er gaan leerlingen 3e graad op stage naar Londen en ondertussen bekijken we opties voor onze andere leerlingen.

We willen onze leerlingen een open kijk op de wereld geven en hun wereldbetrokkenheid stimuleren.

sportieve school

Sportief

Voor de sportievelingen is er een vrijblijvend aanbod over de middag en naschools. Leerlingen kunnen over de middag deelnemen aan het sportkwartier, zo even de gedachten verzetten en ontspannen.

Onze sportdag organiseren we aan het begin van het schooljaar in het thema ‘samen sterk’.

buitenklas

De leerling telt echt!

We luisteren naar de ideeën van onze leerlingen en geven inspraak in onze werking. Meer inspraak is er ook via de schoolraad, oudervereniging…

Samen bouwen we aan onze school.

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube