Kiezen voor Eureka

silhout hoofd boost je brein

middenschool Eureka boost-je-brein 

Leerlingen kunnen zich maximaal ontplooien doordat we onze sterke basisvorming aanvullen met flexibel leren en verrijken met diverse modules waarin leerlingen met diverse onderwijsdomeinen in aanraking komen en zo hun talenten ontdekken.

sterke leeromgeving

Een sterke leeromgeving zorgt voor leer-kracht.

We sterken onze leerlingen zodat ze het maximum uit zichzelf halen.

 • We zorgen voor een stevige basiskennis waarbij we ruimte behouden voor onderwijs op maat.

 

 • We organiseren in het 1e jaar 1u en in het 2e jaar 2u flexibel onderwijs waarbij we leerlingen remediëren of versterken op vlak van wiskunde, Frans, Nederlands en ICT.

 

 • Doordat we met kleine groepen werken, kunnen we heel snel inspelen op de noden van elke leerling. Zowel op vlak van uitdaging als op vlak van ondersteuning.

 

 • Op maandag en donderdag organiseren we naschools studiecoaching waar leerlingen hun studievaardigheden verder kunnen aanscherpen.

 

 • Verder leren we onze leerlingen werken met chromebooks (laptops) die op school ter beschikking zijn. Bij een eventuele lockdown kunnen we deze uitlenen aan leerlingen die thuis geen eigen laptop hebben.

 

 • We beschikken over moderne, ruime lokalen en nieuwe technologieën in onze future classroom en VR-ROOM.

quote signWe zijn zorgzaam en dat sterkt onze leerlingen.

goesting in leren

We zijn een warme en innoverende school en zetten in op het welbevinden van leerlingen omdat we geloven dat leerlingen meer gemotiveerd zijn als ze zich goed voelen.

 • Klastitularissen hebben een goed contact met leerling en ouders. We hanteren een open deur beleid waarbij we steeds open staan voor gesprek.

 

 • We laten de leerlingen een eigen nieuwsbrief maken zodat ze op deze manier ook hun ouders (en andere geïnteresseerden) op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen op school.

 

 • Leerlingen leren met en van elkaar. We organiseren peerteaching waarbij leerlingen les geven aan elkaar (bv. leerlingen 3e graad aan leerlingen 1e graad). Dit werkt motiverend en is positief voor het zelfvertrouwen.

 

 • We laten leerlingen samenwerken door hen per klas verantwoordelijk te maken voor een moestuintje waarbij ze zelf de handen uit de mouwen steken.

 

 • Bij mooi weer doorbereken we de schoolmuren en geven we les in een van de buitenklassen.

quote signWe staan voor kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs. Bij activiteiten zorgen we ervoor dat iedereen kan deelnemen.

babbelbox
betaalbaar
FCR met VR
buiteklas
22424244_1629411390462374_5070165943443981692_o
flexklas 3

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube