website banner 28 op 2

Kiezen voor Eureka

Warme, sfeervolle en vernieuwende school die investeert in welbevinden en maximale leerkansen.

Kiezen voor het atheneum is kiezen voor 

lln vooraan op bank

1e graad

De 1e graad geven we graag wat eigen ruimte zoals bijvoorbeeld een afzonderlijke speelplaats met ruimte voor gesprek en sport.

FCR met VR

future classroom

We werken aan digitale vaardigheden en zorgen ervoor dat je mediawijs sterk in je schoenen staat.

buiteklas

buitenklassen & tipi

Outdoorteaching of les in de buitenlucht zorgt ervoor dat je actiever bent en het stimuleert je betrokkenheid en concentratie.

sportdag kijkuit

sportdag

Toffe activiteiten waarmee we werken aan goede groepsvorming in het thema ‘samen sterk’. In het kader hiervan plannen we deze dag in het begin van het schooljaar.

studiecoaching

studiecoaching

Als je jouw studievaardigheden wil verbeteren, kan je terecht in de studiecoaching. In kleine groep word je begeleid tot je zelf aan de slag kan.

IMG_2629

samen sterk

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school. Daar maken we samen werk van. We hebben er oog voor dat iedereen zich welkom voelt en dat leerlingen samen leren samenleven.

graag les

graag les

We willen onze leerlingen boeien! We kiezen voor een frisse aanpak met onderzoekend en samenwerkend leren, coteaching, peertutoring… en uitdagende taken.

natuurdomein

duurzaam & groen

We hebben een mini-natuurreservaat waar onderzoekend leren een plezier is. Dankzij onze poel, insectenhotel en nestkastjes (met camera) kan je ook het leven in het groen volgen.

kemmel

didactische uitstappen

We zetten graag een stapje in de wereld en doen zowel daguitstappen als meerdaagse uitstappen. Een geslaagde uitstap is voor ons leerrijk, motiverend en betaalbaar.

buitenklas

leerlingenraad

We luisteren naar de ideeën van onze leerlingen en geven inspraak in onze werking. Meer inspraak is er ook via de schoolraad, oudervereniging… Samen bouwen we aan onze school.

sport in goal

sport

Voor de sportievelingen is er een vrijblijvend aanbod over de middag en naschools. Leerlingen kunnen over de middag deelnemen aan het sportkwartier, zo even de gedachten verzetten en ontspannen.

14681074_1171436109593240_5896325955567921873_o

activiteiten

We houden van sfeer. Die is er op onze activiteiten zoals dikke truiendag, het Halloweenevent, de kerstmarkt, het vrij podium, fuif 1e graad, galabal…

betaalbaar

betaalbaar onderwijs

We proberen schoolkosten zo laag mogelijk te houden. We vermijden dure uitstappen en proberen ook de boekenkosten zo laag mogelijk te houden.

Voor mensen in financieel moeilijke situaties bekijken we hoe ons solidariteitsfonds kan bijspringen.

Afbeelding(2)

gratis activiteiten

Het sportkwartier, de workshops in de future classroom en andere activiteiten over de middag zijn gratis toegankelijk.

We staan voor kansrijk onderwijs waarbij iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan onze activiteiten.

IMG_3502

internationalisering

We streven ernaar om leerlingen een internationale ervaring te geven. Er gaan leerlingen 3e graad op stage naar Londen en ondertussen overleggen we met een school in Nederland. We willen onze leerlingen een open kijk op de wereld geven.

typkwartiertje

nieuw: typkwartier

Vanaf schooljaar 2019-2020 geven we de leerlingen kans om typles te volgen over de middag. In deze ‘digitale wereld’ is kunnen typen mooi meegenomen.

Hiervoor zal enkel een boek moeten aangekocht worden, de lessen zijn gratis toegankelijk voor alle leerlingen.

logo cvo altus

ondernemerschap

Leerlingen vanaf de 3e graad volgen gratis een opleiding ondernemerschap. Meer info op

http://www.ondernemenmetimpact.be

atheneum Eureka: verrassend vernieuwend

school-met-impact

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube