nestklas

nestklas@eureka

nestklas@eureka

visie

We kiezen als school resoluut voor de weg van vernieuwing en willen hierbij aandacht besteden aan leerlingen beroepsonderwijs om hen alle kansen te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige en competente en vooral fiere werknemers van de toekomst.

doelstelling 

We willen kwaliteitsvol beroepsonderwijs en zetten hierbij in op het gebruik van moderne werkvormen en het optimaliseren van de leeromgeving.

We willen leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt op een positieve manier. We willen accent leggen op beroepsfierheid, leerlingen een goed gevoel geven over het onderwijs dat ze genieten en hen dit ook laten uitstralen naar de buitenwereld.

Wij willen maximale onderwijskansen voor alle leerlingen in een school waar alle leerkrachten samen werken aan de toekomst van jongeren.

project 

De vakgroep PAV (project algemene vakken) werkt aan innovatief onderwijs door het creëren van een nestklas: een polyvalente ruimte waar flexibel en gedifferentieerd onderwijs kan gerealiseerd worden in een motiverende leef- en leeromgeving voor onze leerlingen beroepsonderwijs.

We willen letterlijk muren doorbreken om te bouwen aan de toekomst van leerlingen beroepsonderwijs om te komen tot maximale leerwinst, zelfverantwoordelijk leren teneinde hen als sterke zelfstandige persoonlijkheden te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Met de nestklas creëren we een nieuwe werkruimte waar leerlingen zich goed voelen (thuis voelen) en gemotiveerd blijven om hun schoolloopbaan tot een positief einde te brengen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen hier samen les volgen.

We gebruiken lesmethodes met aandacht voor coachen, begeleiden en remediëren. We zorgen voor een grote variatie aan didactische werkvormen met instructiemomenten, filmpjes, flipping the classroom…

Veranderwijs.nu 

We realiseren ons project met steun van de Koning Boudewijnstichting, projectoproep Veranderwijs.nu

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube