website schooljaaroverzicht

Het grote schooljaaroverzicht 2017-2018

> Nieuwe projecten

future classroom 

Dankzij een projectsubsidie kunnen we sterk inzetten op digitale competenties. Leerlingen en leerkrachten experimenteren er met vele nieuwe snufjes.
In de ProgrammeerPauze (2x/week) kunnen leerlingen hun skills verder aanscherpen.

IMG_2130

eurekacare@Londen 

We schatten de waarde van externe opleiding hoog in en willen hiermee zowel leerlingen als leerkrachten verrijken. Met dit project dat een stage van twee weken omvat, geven we onze leerlingen uit de richting verzorging een unieke kans om de internationale en interculturele aspecten van hun opleiding te ervaren.

ADC londen

> Leerlingen uitdagen

peerteaching 

Peerteaching waarbij leerlingen iets leren aan andere leerlingen, heeft volgens wetenschappelijk onderzoek, positieve effecten op cognitief, sociaal en motivationeel vlak. Het zorgt voor leerwinst voor alle partijen. Dit jaar experimenteerden diverse leerkrachten met de methode. Volgend schooljaar willen we dit verder uitbouwen.

peer teaching

uitdagende taken en tornooien

Een taak wiskunde in het Frans opgesteld, zorgt voor uitdaging en laat leerlingen beter presteren. Een methode die we graag volgend schooljaar verder hanteren.
Op het STEM-tornooi voor alle Vlaamse scholen eindigden onze leerlingen op een mooie derde plaats.

stem tornooi

gedichtendag

Leerlingen uit de derde graad studeerden gedichten in van Peter Verhelst en gingen deze voordragen aan voorbijgangers op de Torhoutse markt. Een positieve en succesvolle ervaring!

gedichtendag 1

> Leerlingen ondersteunen

studiecoaching

Op maandag en donderdag volgen leerlingen in kleine groep studiecoaching onder de vleugels van 2 leerkrachten.

boost je brein

Leerlingen van 1A krijgen tweewekelijks een uurtje studiecoaching van een ervaren leertherapeute.

> Sfeer en welbevinden 

nominatie leerkracht van het jaar

Karen Dombrecht, onze leerlingenbegeleidster, werd samen met 99 andere collega’s genomineerd uit 2500 inzendingen. Voor het eerst zocht men naar de ‘onzichtbare’ medewerkers die hard werk verrichten, dikwijls achter de schermen. Het welbevinden van onze leerlingen vinden we uiterst belangrijk. We blijven hierop inzetten!

nominatie karen

buitenklassen

Op mooie dagen doorbreken we de muren van het klaslokaal en wordt er les gegeven in een buitenklas of in de tipi. Leerkrachten ervaren deze ruimtes als krachtige leeromgevingen, jongeren zijn er actiever en hun creativiteit wordt aangewakkerd.

buitenklas

 

gezonde school

We vinden het belangrijk dat iedere jongere over kennis en vaardigheden beschikt om levensreddend te handelen. We leren onze leerlingen reanimeren en zijn van plan om dit jaarlijks te doen.
Tijdens het ‘sportkwartier’ over de middag kunnen leerlingen een kwartiertje energie opdoen. 

> Plannen volgend schooljaar

ouderparticipatie 

We willen ouders meer stem geven op school. Daarom gaan we van start met de organisatie van een ouderforum. 

internationalisering

Volgend schooljaar gaan onze leerlingen verzorging terug naar Londen. We onderzoeken hoe we ook andere leerlingen een ‘internationale’ ervaring kunnen geven. 

vernieuwen sportinfrastructuur

We ontvingen een subsidie waarmee we onze sportinfrastructuur op punt kunnen zetten. Grote werken, maar we gaan voor een fraai resultaat! 

STEM 

Onze STEM-richtingen zitten in de lift. We stappen met andere scholen mee in een ontwikkelingsproject. 

didactisch versterken

Pedagogische studiedagen en bijscholingen versterken ons in onze didactische aanpak. We gaan verder met co-teaching, peertutoring, uitdagende opdrachten, maken een nestklas voor de leerlingen PAV… 

 

Zelf een voorstel? Laat het ons zeker weten!

 

 

 

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube