website banner 28 op 2

Welkom in Eureka

Starten in Eureka? Dan vind je hier alvast heel wat nuttige info.

1ste schooldag

De eerste schooldag worden de leerlingen van de eerste graad om 8u30 op school verwacht voor het welkomstontbijt. Daarna worden de leerlingen van het eerste jaar wegwijs gemaakt door de leerlingen van het tweede jaar. We zorgen voor kennismakingsactiviteiten zodat de leerlingen voldoende kans krijgen elkaar en de leerkrachten te leren kennen.

De eerste schooldag eindigt om 15u25

Boeken bestellen

Dit doe je online via www.studieshop.be 

Schooljaarkalender 

Klik hier voor de schooljaarkalender 

Starten in de loop van het schooljaar 

We heten je welkom en maken je snel wegwijs. 

Onze school

De school start om 8u30 en duurt tot 15u25 of 16.15u. Op woensdag is de school uit om 12.05u.

De hoofdingang bevindt zich in de Rijselstraat.

Kom je met de fiets of word je gebracht met de wagen, dan gebruik je de hoofdingang.

Hier is ook de speelplaats voor de eerste graad (1ste en 2de middelbaar).

Kom je met het openbaar vervoer, dan neem je een kortere weg via de Lichterveldestraat en neem je de achteringang. Binnendoor ga je naar de speelplaats vooraan.

De speelplaats vooraan is voorbehouden voor de eerste graad. Je kan er voetballen, basketten of chillen op een van de zitbanken.

De speelplaats ter hoogte van de future classroom is voorbehouden voor de tweede en derde graad. Je kan er basketten of chillen op een van de zitbanken.

Studieaanbod

In de eerste graad kies je voor de A-stroom of de B-stroom. Vanaf de tweede graad kies je voor een richting ASO, TSO of BSO.

Alle keuzemogelijkheden voor de eerste graad vind je bij het studieaanbod. Kies iets wat je graag doet en waar je echt geïnteresseerd in bent!

Begeleiding

Voor alle vakken heb je andere leerkrachten. Voor sommige vakken organiseren we co-teaching. Dat wil zeggen dat er 2 leerkrachten voor de klas staan. Een van de leerkrachten is je klastitularis.

Deze heeft extra aandacht voor jou zowel op vlak van leren maar ook op vlak van welbevinden.

Je kan studie volgen op maandag, dinsdag en donderdag tot 17u.

Wil je graag wat meer begeleiding, schrijf je dan in voor de studiecoaching op maandag en donderdag. Je krijgt dan persoonlijke begeleiding in het aanleren van een goede studiemethode.

Heb je meer uitleg nodig bij een bepaalde les. Dan geeft de leerkracht je graag een inhaalles.

Verder is er het team leerlingenbegeleiding om leerlingen en ouders bij te staan. Dit team werkt aan een sterk beleid op vlak van leerzorg, welbevinden, leefregels… Zij werken hiervoor samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, CLB, externe instanties… 

De school werkt met smartschool. Dat wil zeggen dat je agenda ingevuld online staat evenals je punten dagelijks werk. Op die manier kunnen je ouders over je schouder meekijken.

2

Afspraken en leefregels

Wij zijn een SODA-school. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor stiptheid, orde, discipline en attitude. De evaluatie hiervan komt op het VITA-rapport dat aan je rapport dagelijks werk toegevoegd wordt.

We staan er op dat leerlingen respectvol omgaan met elkaar. Als we merken dat er hieromtrent problemen (zouden kunnen) ontstaan, dan organiseren we gerichte sociale vaardigheidstrainingen.

Als je 3 keer te laat komt (zonder geldige reden), dan moet je op woensdag nablijven.

Als je afwezig bent, moeten je ouders de school verwittigen en een briefje meegeven. Als je lessen mist, zullen de leerkrachten ervoor zorgen dat je snel terug de draad kan oppikken.

Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, organiseren we tijdelijk onderwijs aan huis.

Je afwezigheden worden nauwgezet opgevolgd door het leerlingensecretariaat. Blijf je te lang afwezig zonder geldige reden, dan brengt het spijbelteam je een bezoekje. Het spijbelteam bestaat uit 2 mensen die gedreven zijn om iedereen zoveel mogelijk op school te houden.

3

Participatie

We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Als je dat wil, kan je je kandidaat stellen voor de leerlingenraad. De voorzitter en een afgevaardigde gaan met de ideeën langs bij de directeur die kijkt wat er op vraag van de leerlingen veranderd of georganiseerd kan worden.

We vinden het belangrijk om ouders goed te informeren. Via smartschool kunnen wij contact houden met je ouders, maar we nodigen ze ook graag uit op de oudercontacten eind september, december, april en juni. Het eerste oudercontact organiseren we als een sfeervol praatcafé en is voorbehouden voor ouders van nieuwe leerlingen. De andere oudercontacten staan open voor ouders van leerlingen van de ganse school.

4

 Info

We zijn een groene school met mini-natuurreservaat en moestuin. We vinden het belangrijk om leerlingen voeling te laten houden met de natuur. In de les natuurwetenschappen wordt de theorie dan ook regelmatig aan de praktijk getoetst en word je gestimuleerd om je groene vingers boven te halen.

Bij mooi weer maken we graag gebruik van de buitenklassen en tipi-klas. Deze verruiming van het klaslokaal werkt inspirerend en bevordert je leerprestaties.

Waar buitenlucht goed is voor je hersenen, is sporten dat ook. Over de middag kan je vrijblijvend deelnemen aan het sportkwartier. Een kwartiertje sporten geeft je energie om de lessen ’s middags actief bij te wonen.

Verder willen we het leren breed stimuleren via activiteiten en uitstappen.

Als STEM-school (science, technology, engineering, mathematics) willen we je computervaardig maken en zetten we in op programmeren en computerwetenschappen.

5

Getuigenissen van leerlingen

Liesl en Anouk: “De nieuwe richting dans, want buiten school dansen we ook en nu kunnen we onze hobby ook tijdens de school beoefenen. We vinden de ligbank op onze speelplaats ook wel chill.”

Marjolein: “De middagsport vind ik tof, want ik sport heel erg graag. We mogen deelnemen aan de Olympic Moves en de sportdag was ook heel erg tof.”

Haylie: “De lessen zijn leuk, want de leerkrachten maken vaak grapjes. We zitten ook in mooie klassen en doen veel mee aan activiteiten en uitstappen waar we bijleren. De bootreis was ook heel leuk. In de les LO mogen we soms ook vrije sportoefeningen doen.”

Imèle: “De leerkrachten zijn altijd vriendelijk. Door de kleine klassen heb je echt een leuke groep. We krijgen ook veel begeleiding op school en we kunnen ook naar de avondstudie. Er zijn hier ook heel erg veel activiteiten waar we aan kunnen deelnemen. Het vrij podium waar we met de klas aan deelgenomen hebben was echt plezant.”

Immanuël: “Ik vind het leuk dat dit zo’n sportieve school is, met over de middag sport. We kunnen hier gewoonweg heel veel sporten en dat doe ik heel graag. Het zijn hier toffe leerkrachten die nooit boos worden.”

Aïsha: “Sport na school vind ik tof, want ik sport graag. Je maakt hier ook makkelijk nieuwe vrienden. Wiskunde en Frans vind ik hier de tofste vakken. En natuurlijk LO!”

Niels: “Ik vind alle lessen heel erg tof. De leerkrachten kunnen hier ook lachen en ze vertellen af en toe zelf eens moppen.”

6

We staan steeds paraat om info en een rondleiding te geven.
Spring dus gerust eens binnen!

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube