Visie

Warme en vernieuwende school die investeert in welbevinden en maximale leerkansen.

Kiezen voor het atheneum is kiezen voor 

 • diverse opties in het 1e jaar 
 • flexibel kiezen in functie van optimale ontplooiing en welbevinden 
 • deelname aan olympiades waar leerlingen uitgedaagd worden hun sterktes te laten zien 

Wij willen elke jongere maximale (leer)kansen geven en vinden het daarom belangrijk dat zij keuzes kunnen maken waarbij ze zich goed voelen en hun talenten op een gemotiveerde manier kunnen ontwikkelen. 

 • goed voelen, doet goed
 • oog voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden
 • diverse ruimtes in functie van welbevinden
  • time-out: ruimte waar leerlingen tot rust kunnen komen
  • babbelbox en de stek: ruimtes voor ondersteuning en gesprek

Wij willen elke jongere ondersteunen in het opgroeien, niet alleen op vlak van leren, maar ook op vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen elke leerling gelukkig zien. 

 • een leerlingenraad waar leerlingen samen voorstellen formuleren en deze overleggen met de directie
 • een schoolraad die actief meewerkt om het beleid van de school te actualiseren
 • een oudervereniging die de handen uit de mouwen steekt voor de campus

Als warme school zorgen we ervoor dat iedereen zich steeds welkom voelt. We vinden een vlotte communicatie met ouders en leerlingen heel belangrijk. Ideeën en adviezen nemen we steeds ter harte omdat we geloven in de sterkte van samenwerking. 

 • aandacht voor binnenklasdifferentiatie met aandacht voor remediëren maar ook voor uitdaging
 • inhaallessen op maat, op vraag & op advies 
 • studie op maandag, dinsdag en donderdag 
 • studiecoaching in kleine groep op maandag en donderdag 
 • uniek project leerlingbegeleiding door een gespecialiseerd kernteam, waaronder een leertherapeute met meer dan 20 jaar praktijkervaring inzake leer- en ontwikkelingsstoornissen, maar ook ervaren in het omgaan met pubers 
 • ter beschikking stellen van en ondersteuning bij het gebruik van SPRINT 

We willen kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling en stellen ons daartoe heel flexibel op. Gezien onze kleinschaligheid kennen we onze leerlingen heel goed en kunnen we snel inspelen op wat nodig is voor hen. 

 • STEM-optie in het eerste jaar en diverse vakken met accent op STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
 • Project future classroom@eureka: klas van de toekomst waar elke leerling werkt aan computervaardigheden inzake programmeren en mediawijsheid

We willen jongeren de maatschappij laten instromen met voldoende digitale competenties. Daarom zetten we in op computervaardigheden en mediawijsheid. 

 • met een SODA-attest krijgen leerlingen uit de 2de en 3de graad TSO en BSO toegang tot weekendwerk, vakantiejobs… (sodajobs.be)

Stiptheid, orde en discipline zijn op schools vlak van belang maar ook wanneer jongeren in de maatschappij of het werkveld terecht komen. We creëren dan ook een stimulerend klimaat waarbij aan deze attitudes gewerkt wordt. 

 • grote groene campus met mini-natuurreservaat 
 • outdoorteaching in de buitenklassen 
 • ‘anders les’ in de tipi-klas

Op mooie dagen doorbreken we de muren van het klaslokaal en organiseren we les in een buitenklas of in de tipi. Leerkrachten ervaren dat deze ruimtes een krachtige leeromgeving zijn, jongeren zijn er actiever en hun creativiteit wordt aangewakkerd.  

 • een brede waaier aan activiteiten  
 • naschoolse activiteiten 
  • gratis sport na school voor leerlingen 1ste graad, telkens op dinsdag 8ste lesuur 
  • programmeren in de future classroom op vrijdag van 15u45 tot 17u15 
 • activiteiten over de middag 
  • ProgrammeerPauze in de future classroom 
  • filosoferen met ‘de Socraatjes’ in de TIPI of buitenklas
  • dagelijks gratis sportkwartier voor alle leerlingen
  • dansgroepje
  • typles

Alle activiteiten zijn gratis.

Onderwijs en sport zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Sport is leuk en gezond om te doen, het stimuleert de motorische en sociale vaardigheden en bevordert bovendien ook de leerprestaties. We willen jongeren bewust maken van het belang van voldoende ontspanning in de vorm van inspanning door sport of beweging.

Daarnaast realiseren we ook een aanbod voor jongeren die wat meer cerebrale uitdaging willen, door middel van programmeren en filosoferen.

een campusschool

Goed onderwijs maak je samen. Op onze campus versterken basisschool, secundaire school en avondschool elkaar met een mooi en divers aanbod voor alle leeftijden. 

Klik hier voor meer info over de campuswerking basisschool en secundair onderwijs 

atheneum Eureka: verrassend vernieuwend

school-met-impact

Eureka Atheneum Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
info@go-eureka.be

Volg ons

Facebook
Instagram
youtube